• 66129212

نام کتاب: بهترین سال زندگی تو


توضیح مختصر: اغلب مردم، بیش‌تر مایل هستند برنامه‌ی خریدِ خواروبار بنویسند تا این‌که برای زندگی‌شان برنامه بچینند. به همین خاطر است که پیشروشدن در زندگی این‌قدر ساده است؛ کافی‌ست بایستید و به جلو حرکت کنید. اغلبِ مردم (۹۷درصدشان) نمی‌توانند خودشان را به زحمت بیندازند.

توضیحات بیشتر

نام کتاب: گاو بنفش


توضیح مختصر: ھدف من در کتاب گاو بنفش این است که این مسئله را آشکار کنم که افـزایش تمایـل بـه انجـام کارھـای شـگفت انگیـز، باعـث ایمنی بیشتر میشود نه خطرات بیشتر. روشھای قدیمی جز شکـست نتیجـه ای ندارنـد، خلـق روشـھای چـشم گیـر کـه ارزش. صحبت دارند ضروری است

توضیحات بیشتر

نام کتاب: ثروتمندترین مرد بابل


توضیح مختصر: كتاب ثروتمند ترين مرد بابل مجموعه اي از داستانهاي واقعي است كه هم از لحاظ ادبي و هم به لحاظ راهنمائي هاي مالي و اقتصادي جالب توجه مي باشد. در همه داستان ها علل مشكلات مالي مورد بررسـي قرار گرفته و راهكارهاي عملي جالبي براي رفع آن پيشنهاد شده است . هدف واقعي در ايـن كتـاب ايجـاد بينشي است تا علاقمندان به موفقيت مالي به كمك آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداري كـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت، ثروت بيشتري به دست آورند.

توضیحات بیشتر

نام کتاب: دیوانگان ثروت ساز


توضیح مختصر: کمربند ایمنی را ببندید دیوانه : شخصی که نسبت به موضوع مشخصی ، وسواس زیاد یا علاقه غیر عادی دارد معمولی : مطابق استاندارد یا نوع رایج، عادی مردم به انتخابهای کارآفرینی شما خرده می گیرند به امید این که دوباره برگردانندتان به جمع خودشان و احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند.

توضیحات بیشتر
 1 2  

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه