• 02166129212

سرفصل دوره:

آداب معاشرت اجتماعی

آداب عطریات

آداب دست دادن

معرفی خود و دیگران در جلسات تجاری

نحوه ارایه کارت ویزیت

آداب لباس پوشیدن در جلسات

تاثیر رنگ لباس در مذاکرات

برخورد اول و اهمیت آن در  جذب موقعیت ها

آداب نشستن سر میز مذاکره

آداب مکالمات تلفنی

آداب عکس گرفتن در مذاکرات و جلسات کاری

اتیکت و مشتری مداری

آداب مربوط به میز غذا

آداب معاشرت در تجارت

مدت دوره : 8 ساعت

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه