• 02166129212

کارگاه مدیریت منابع انسانی

فرایند نیرویابی ، جذب و استخدام

ایجاد انگیزش در کارکنان

کاهش خطاهای گزینش کارکنان

نقشه راه منابع انسانی در سازمان

آموزش و جامعه پذیری کارکنان تازه استخدام شده

تفویض اختیار، توانمندسازی و جانشین پروری کارکنان

مدل کوه یخی

قیمت 199000هزار تومان
فرم ثبت نام
 


 


 


   


 


کارگاه مدیریت منابع انسانی


199000هزار تومان


© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه