• 02166129212

کارگاه مدیریت رفتارسازمانی

مطالعات رفتار سازمانی

در سه حیطه (فردی، گروهی، سازمانی)

اجزای یک سازمان

عوامل موثر بر عملکرد کارکنان

نظریه های انگیزش

(مک گریگور  x و Y سلسله مراتب نیازهای مازلو، تئوری 

نظریه های نیازهای سه گانه دیوید ملک کللند

قیمت 199000هزار تومان
فرم ثبت نام
 


 


 


   


 


کارگاه مدیریت رفتارسازمانی


199000هزار تومان


© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه