• 02166129212

ارتقا مهارتهای اداری ویژه مسئولین دفاتر

انواع مکاتبات، نامه نگاری و نثر اداری
آشنایی با امور دفترداری و منشی گری
افزایش و ارتقای توانمندیهای مسئولین دفاتر
در تعامل با مدیران، همکاران، ارباب رجوع
افزایش مهارت درانجام مسئولیتهای محوله اداری
بهبود عملکرد کاری در زمینه مکالمات تلفنی ،
مذاکرات و امور جاری در سازمان

 

قیمت 199000هزار تومان
فرم ثبت نام
 


 


 


   


 


ارتقا مهارتهای اداری ویژه مسئولین دفاتر


199000هزار تومان


© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه