• 02166129212

نکات کاربردی مدیریت منابع انسانی

دستورالعمل استخدام
چگونه افراد حرفه ای استخدام کنیم
روش های طراحی شغل
آموزش اثربخش کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
ایجاد انگیزش در کارکنان
نگهداشت کارکنان کارآمد 
اصول انجام کار به صورت کارگروهی

قیمت 199000هزار تومان
فرم ثبت نام
 


 


 


   


 


نکات کاربردی مدیریت منابع انسانی


199000هزار تومان


© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه