• 02166129212

قوانین کار و تامین اجتماعی

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

تعلیق قرارداد ، خاتمه قرارداد

پرداخت مزایای پایان کار ، حق السعی

ساعت کار ، تعطیلات و مرخصی ها

شرایط کار زنان ، حفاظت و بهداشت

مراجع حل اختلاف ، شورای عالی کار

حدمات رفاهی کارگران ، بیمه بیکاری

قیمت 199000هزار تومان
فرم ثبت نام
 


 


 


   


 


قوانین کار و تامین اجتماعی


199000هزار تومان


© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه