• 66129212

114مین سمینار شم اقتصادی

08:30 الی 16:30 
  • روشهای حل مسایل اقتصادی و عبور از بحران
  • تحقق ثبات مالی و تبدیل ایده به سرمایه
  • مهارت های لازم برای شروع از صفر
  • شناسایی فرصت ها و ایجاد ثروت
  • اشتباهات فاحش و ویران کننده
  • شناخت قواعد نانوشته
  • اصول سرمایه گذاری

قیمت 695000
فرم ثبت نام
 


 


 


   


 


114مین سمینار شم اقتصادی


695000


© کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرجع کسب و کار ایرانیان محفوظ می باشد.

هدایت به بالای صفحه

هدایت به بالای صفحه